Валентин Кузманов

Езици: Български език, Английски език Образование: Изучава от 2021 г. до момента - специалност  Археология в СУ „ Климент Охридски“-Магистър …

ЛилянаТемелкова

Образование: 2001 г. спец. Археология-бакалавър, квалификационна степен: историк-археолог, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико…

Десислава Близнашка

Образование: 2015 г. Специалност „История. Българска история” – магистър Българска история, Великотърновски университет „Св. Св.…