Клавдия Христова

Образование: 1. Изучава от 2022 г. до момента - специалност: „Консервация и реставрация на хартия и книги“ в ХТМУ-гр. София – Магистър 2.…