Владимир Найденов

Владимир Найденов ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново Магистър, история; специализация: Археология – късна Античност На…

Венко Иванов

Теренна работа (като ръководител, заместник ръководител или член на научния екип): - Археологически проучвания на античен кастел и митница…

Петя Ангелова

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър Археология Постъпила на работа в РИМ – Плевен от 2004 г. Участие в археологически проучвания…

Тинка Кръстева

На работа в РИМ – Плевен от 2017 г. Длъжност – технически изпълнител в отдел „Археология” Отговорности - Изработване на техническа,…