Кремъчна работилница в м. Долните Чифлици, с. Муселиево

Кремъчна работилница в м. Долните Чифлици, с. Муселиево
Обекта се намира непосредствено до с. Муселиево, общ. Никопол в местността „Долните Чифлици”. Разкрит е поради геоморфоложките особености на терена на естествен профил, разположен в дере на малка рекичка, която се влива в река Осъм. Наличието на археологически материал показа, че терасите на р. Осъм са били удобни за обитаване от късната праистория до средновековието.
Археологическият обект в местността. Долните чифлици, при с. Муселиево показва обитаване през античноста и основно през периода на Ранно Желязна Епоха, когато е имало и работилница, свързана с обработката и производството на кремъчни артефакти. Подобен тип обект, от този период у нас все още не е проучван. Това дава нова информацията за развитието на кремъчната индустрия през ранножелязната епоха.