м. Гръстелниците, землището на село Телиш

На 40 км югозападно от град Плевен, в м. „Гръстелниците”, землището на село Телиш, община Червен бряг, непосредствено до рибарниците на язовир „Горни Дъбник“ се проучва праисторическо селище. Селището е локализирано при теренни издирвания през 1978 г. и от е част от археологически комплекс, състоящ се от 4 проучени досега археологически обекта около с. Телиш. През изминалия сезон засега в обекта са регистрирани, проучени и документирани 5 археологически структури от халколитната епоха и античността.

История на проучването:
Археологически проучвания в комплекса се провеждат от Венцислав Гергов  в периода 1977 – 2011 година, а на селището в м. Гръстелниците е започнато археологическо проучване през 2020 г. под ръководството на д-р В. Попов.