Oтдел „Природа”

На 27 юли екипът на отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен ще посети Дирекцията на Природен парк „Персина”. Ще се проведе среща с екипа на Дирекцията, при която ще се обсъдят възможностите за бъдещи съвместни дейности и теренна работа за наблюдения и изследвания относно флората и фауната на територията на парка.