Oбластен форум за представяне на практики за организирането и провеждането на квалификационна дейност в образователните институции

На 10 май 2018 г. Регионален исторически музей – Плевен беше домакин на областен форум за представяне на практики за организирането и провеждането на квалификационна дейност в образователните институции. Форумът се проведе в експозицията на направление „Природа”, където педагогически специалисти на различни учителски и възпитателски длъжности от различни степени на образование споделиха своите опит и практика чрез презентации.

Участие взеха следните институции: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – с. Горна Митрополия, НУ „Отец Паисий” – гр. Плевен, ОУ „Максим Горки” – гр. Левски, ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа, ПГРТО – гр. Плевен, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пордим, СУ „Крум Попов” – гр. Левски, СУ „Д-р Петър Берон” – гр. Червен бряг, ЦСОП „Леда Милева” – гр. Долни Дъбник, СУ „Георги Бенковски” – гр. Плевен.