1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar 1win1.bj 1win-uz1.com 1winz.com.ci bsl.community lucky-jets.co tgasu.ru

Румянка Балева

Длъжност: Ръководител отдел
Телефон: 0879 822 161
Направление: Отдел „ПРИРОДА“

Образование:

1992г. – Биолог със специализация ботаника, специалност учител по биология СУ „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет

1995г. – СДК учител по химия и химични технологии СУ „Св. Климент Охридски“

Трудов стаж:

 1. 2015 г. – ръководител отдел „Природа”, РИМ – Плевен
 2. 2011 – 2015 г. – уредник отдел „Природа”, РИМ – Плевен
 3. 1993 – 2011 г. учител по биология, химия и човекът и природата, Плевен

Публикации:

 1. New floristic records in the Balkans: 32 Reports 75 – 77 Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva& Ivan Purvanov Phytologia Balcanica 23(1): 119 – 146, Sofia – 2017 г.
 2. Видове растения с консервационна значимост в хербариума на Направление „Природа“ към РИМ Плевен; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том I- 2018 г.
 3. Flora, vegetation and habitats of Kayluka Protected Area; Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov; Годишник на Софийския университет – Том 103, книга 2 БОТАНИКА – 2019 г.
 4. Сбирки от фонда на отдел „Природа“ към РИМ – Плевен; Румянка Балева; Известия на Исторически МУЗЕЙ – Кюстендил том XXI
 5. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на р. Чернелка; Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том II – 2020 г.
 6. Защитена местност „Кайлъка“ като местообитание на редки и застрашени растения; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том III – 2022 г.
 7. Пеперуди; Румянка Балева; Съхранено минало. музей, история, памет. 120 години музейно дело в Плевен; Каталог към изложба 2023г.
 8. Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – гр. Плевен като научен, образователен и природозащитен център и ролята му за развитието на биологичната наука и опазването на природата в Централна Северна България; д-р Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Сборник с доклади от научна конференция 2023г.

Научни конференции:

 • Първа национална среща на музейните педагози 01-02 март 2024 г.; Национален природонаучен музей при БАН-София
 • Участие в регионално събитие на тема: „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000 в България“; 17.10.2023 г. Плевен
 • Участие в регионално събитие на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000 в България“; 05.04.2023 г. Плевен
 • Научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г. РИМ-Плевен
 • Участие в работна среща на тема: „Къдроглавият пеликан в България- гнездова популация, застрашаващи фактори, природозащитни и информационни дейности“ 29.11.2022 г. Белене
 • Участие в регионално събитие на тема: „Подкрепа за по- добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“; 19.10.2022 г. гр. Плевен
 • Трета международна научна конференция „Музейните и архивните фондове – места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви” 4-6 октомври 2018 г. РИМ-Кюстендил
 • Научна конференция „Социалните функции на музея през XXI век“ 6-7 октомври 2016 г. НМ „Земята и хората“-София
 • Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие“ – Пловдив, организирана от Министерството на културата, Българския национален комитет на ИКОМ, 8-10 юни Пловдив 2016 г.

Съставител:

Сборник с доклади от научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г; 2023 г.

Изложби:

 • В мрака на далечните епохи 2013 г.
 • Колекцията „Беломорска фауна” 2014 г.
 • „Децата и природата” 2016 г.
 • Селскостопански култури в стария свят и античността 2016 г.
 • От фонда на отдел „Природа“ 2017 г.
 • Хербарии на над 100г. 2018 г.
 • Дарени препарирани екземпляри от РИОСВ 2020 г.
 • Теренна работа 2020 г.
 • Пеперудите за изложба „Съхранено минало – музей, история, памет“ 120 години музейно дело в Плевен 2023  г.

 

Изложби за всички природозащитни дати:

 • Ден на влажните зони 2-ри февруари
 • 20 март – Световен ден на врабчето
 • Световен ден на водата 22 март
 • 1 април Международен ден на птиците
 • 22 април – Ден на Земята
 • 22 май- Международен ден на биологичното разнообразие
 • Еньовден 24 юни
 • 5 декември Световен ден на почвата