1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar 1win1.bj 1win-uz1.com 1winz.com.ci bsl.community lucky-jets.co tgasu.ru

Иван Първанов

Длъжност: уредник
Телефон: +359879686702
Направление: Отдел „ПРИРОДА“

Образование:

2006 г. – Биология  „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет

2009г. – Опазване на околната среда и устойчиво развитие ХТМУ гр.София

 

Трудов стаж:

от 2016 г. – уредник отдел „Природа”, РИМ – Плевен

Публикации:

  1. New floristic records in the Balkans: 32Reports 75-77RossenTzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov Phytologia Balcanica 23(1): 119 – 146, Sofia –2017г.
  2. Видове растения с консервационна значимост в хербариума на Направление „Природа“ към РИМ Плевен; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том I- 2018г.
  3. Flora, vegetation and habitats of Kayluka Protected Area; Rossen Tzonev, Rumyanka Baleva & Ivan Purvanov; Годишник на Софийския университет – Том 103, книга 2 БОТАНИКА – 2019 г.
  4. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на р. Чернелка; Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том II – 2020г.
  5. Защитена местност „Кайлъка“ като местообитание на редки и застрашени растения; Румянка Балева, Иван Първанов; Мизия от древността до днес том III– 2022г.
  6. Отдел „Природа“ при Регионален исторически музей – гр. Плевен като научен, образователен и природозащитен център и ролята му за развитието на биологичната наука и опазването на природата в Централна Северна България; д-р Росен Цонев, Румянка Балева, Иван Първанов; Сборник с доклади от научна конференция2023г.

Научни конференции:

Научна конференция „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“ 3-4 ноември 2022 г. РИМ-Плевен

Изложби:

„Децата и природата” 2016г.

Селскостопански култури в стария свят и античността 2016г.

От фонда на отдел „Природа“ 2017г.

Хербарии на над 100г. 2018г.

Дарени препарирани екземпляри от РИОСВ 2020г.

Теренна работа 2020г.

Пеперудите за изложба „Съхранено минало – музей, история, памет“120 години музейно дело в Плевен 2023г.

Изложби за всички природозащитни дати:

Ден на влажните зони2-ри февруари

20 март – Световен ден на врабчето

Световен ден на водата 22 март

1 април Международен ден на птиците

22 април – Ден на Земята

22 май- Международен ден на биологичното разнообразие

Еньовден 24 юни

5 декември Световен ден на почвата

Теренна работа 2023г.

09.2023 г. теренни проверки на местностите от двете страни на р. Искър, в землищата на селищата на община Искър.

10.2023 г. теренни проверки на местностите в землищата на селищата на община Кнежа.