1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar 1win1.bj 1win-uz1.com 1winz.com.ci bsl.community lucky-jets.co tgasu.ru

Павел Попов

Длъжност: Археолог
Телефон: 0879 822 151
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Професионален опит в музея

2019-2020 – екскурзовод в отдел „Връзки с обществеността и медийте“

2021 – археолог в отдел „Археология“

 

Образование и квалификация

2013 Бакалавър – културна антропология, Нов Български Университет

2016 Магистър – археология, Нов Български Университет

 

Археологически разкопки

 1. Археологически проучвания на късноантично укрепено селище на хълма „Св. Спас”, с. Белчин, община Самоков – 2009. (член на екипа);
 2. Археологически проучвания на обект „Шишманово кале” при гр. Самоков– 2009. (член на екипа);
 3. Археологически проучвания на къснонеолитен обект №21, лот 3, ам „Тракия” (км 275+250-276+100) при с. Хаджидимитрово, община Ямбол – 2011. (член на екипа);
 4. Археологически проучвания на обект „късноантичен кастел и средновековна крепост“, с. Горно ново село, об-на Братя Даскалови, обл. Стара Загора – 2011-2013. (член на екипа);
 5. Проучвания на многослойната археологическа секвенция от плейстоцена в пещера Козарника: ранен, среден и късен палеолит – 2010 – 2018. (член на екипа);
 6. Археологически проучвания на халколитно селище „Върхари”, община Момчилград – 2010. (член на екипа);
 7. Теренни проучвания в пещера Самуилица II при с. Кунино, Врачанско – 2011. (член на екипа);
 8. Сондажни проучвания в пещера Топлица, при с. Кунино, Врачанско – 2011. (член на екипа);
 9. Теренни издирвания на археологически обекти в землищата на Тетевен и селата Гложене, Черни Вит, Глогово, Община Тетевен – 2012.  (член на екипа);
 10. Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – (член на екипа);
 11. Спасително археологическо проучване на обект № 1 по трасето на междусистемната газова връзка България–Сърбия, в землището на с. Мировяне, община София, км 6+105–6+225 –   (член на екипа);
 12. Спасително археологическо проучване на ОБЕКТ № 8 ПО ТРАСЕТО НА АМ „СТРУМА“ (КМ 333+110 – КМ 333+280), С. ДЖЕРМАН, ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ – 2013. (член на екипа);
 13. Теренни обхождания за издирването на археологически обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Бревене“, землища на гр. Златица и селата Челопеч, общ. Челопеч, Карлиево общ. Златица, Чавдар, общ. Чавдар и Мирково, общ. Мирково, Софийска област – 2013. (член на екипа);
 14. Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – (член на екипа);
 15. Теренни издирвания на археологически обекти в землищата на гр. Лесидрен, и селата Сопот, Славщица,Голяма Желязна, Община Угърчин – 2015. ( заместник ръководител);
 16. Aархеологически разкопки на неолитно селище Букова Пуста 3, с. Стар Бешанов, общ. Тимишоара, Румъния – 2017. (член на екипа);
 17. Археологически проучвания на праисторическото селище Дамяница, общ Сандански – 2018. (член на екипа);
 18. Aархеологически разкопки на халколитна селищна могила, с. Стар Бешанов, общ. Тимишоара, Румъния – 2019. (член на екипа);
 19. Aархеологически проучвания на нео-енеолитно селище Голо Бърдо, с Градище, общ Левски – 2019. (член на екипа);
 20. Археологически проучвания на енеолитно селище при с. Бохот, общ Плевен – 2019. (член на екипа);
 21. Археологически проучвания на праисторическо селище в м. Гръстелниците, с Телиш – 2020. (член на екипа);
 22. Археологически проучвания на праисторически обект в м. Долните чифлици при с. Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен – 2021; ( заместник ръководител).
 23. 2022 – Теренни издирвания на археологически обекти в землището на с. Върбица, Опанец и Буковлък, община Плевен – (ръководител);
 24. Археологически проучвания на „Големия остров” при с. Дуранкулак – (член на екипа)
 25. Издирване на археологически обекти в област Плевен в землищата на селата Коиловци, Гривица и Върбица – 2023 (ръководител);
 26. Археологически проучвания на „Големия остров” при с. Дуранкулак – (член на екипа);

 

 

Публикации:

 1. Попов 2008:П. Попов. Традицията в погребалните практики. Доклад, четен на Международния научен симпозиум Втори Царшишманови дни. Самоков, 2-5 октомври 2008.
 2. Танева, Попов, Валентинова, Янакиева 2017: С. Танева, П. Попов, М. Валентинова, К. Янакиева. Издирване на археологически обекти в землищата на селата Сопот, Лесидрен, Славщица и Кирчево, община Угърчин и с. Голяма желязна, община Троян. Археологически открития и разкопки през 2016 г. БАН, НАИМ 2017г.
 3. Tsanova T, Vares D, Hambach U, Spasov R, Dimitrova I, Popov P, Talamo S, Sirakova S. Upper Palaeolithic layers and Campanian Ignimbrite/Y-5 tephra in Toplitsa cave, Northern Bulgaria – Journal of Archeological Science: Report, 2021

 

 1. Попов, Ангелова, Попов 2022: В. Попов, П. Ангелова, П. Попов. Към периодизацията на халколита на централна северна България – Телиш Гръстелниците. Мизия от древността до днес. Том 3 2022г
 2. Попов, Чанев, Александвов 2023: П. Попов, М. Чанев, К. Александров. Приложение на безпилотните летателни платформи в археологическите изследвания. Nineteenth International Scientific Conference – Space Ecology Safety 2023, Sofia, Bulgaria
 3. Попов 2023: П. Попов. Теренни издирвания на археологически обекти в землището на с.Върбица, Oпанец и Буковлък, община Плевен. Археологически открития и разкопки през 2022 г. БАН, НАИМ (под печат)
 4. Попов 2024: П. Попов. Издирване на археологически обекти в област Плевен в землищата на селата Коиловци, Гривица и Върбица. Археологически открития и разкопки през 2023 г. БАН, НАИМ (под печат)