Мария Илиева

Длъжност: мениджър туризъм
Телефон: 0879 822 159
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“

Образование: висше, магистър

магистър: специалност „Културен туризъм, културно-историческо наследство”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

бакалавър: специалност „ История и география”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Участие в изложби: „Скаутство за момчета”