Маргарита Иванова

Длъжност: Служител човешки ресурси
Телефон: 064/822 691; 0879 822169
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ