1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar

д-р Димитър Петров

Длъжност: Зам-директор
Телефон: 0879 822 162
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

Биографични данни:

1997 г. – СОУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен

2003 г. – бакалавър по етнология в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2007 г. – магистър по история в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „История на Византия и балканските народи“, направление „История на Европейски югоизток“

2010 – 2013 г. – редовен докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на Византия и балканските народи“

2012 – 2016 г. – учител по история и цивилизация в ОУ „Кирил и Методий“, с. Челопеч

2017 г. – доктор по история

Административна длъжност:

Заместник – директор на Регионален исторически музей – Плевен

Професионални интереси: Социални и обществени отношения в България (1878 – 1944), организирано туристическо движение. Политическа история на България, роля и действия на Българската армия, държавни институции и местно самоуправление.

Избрани публикации:

 1. „Рак с галопиращи метастази“. Етнополитическата ситуация в Република Македония (2001 – 2007) – В: XVII Кюстендилски четения. Провалите в историята, София, СУ „Св. Климент Охридски“, РИМ – Кюстендил, 2012, с. 337 -347.
 2. „Македоно – албанският конфликт и неговото място във вестник „Нова Македония“ през 2001 г.“ – В: Collegium historicum. Том 2, София, 2012
 3. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: сп. История, год. XXI, кн. 1, София, 2012, с. 76 – 87
 4. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: „Азбуки“, бр. 10, София, 8-14 март, 2012 г.
 5. „Зараждане и развитие на туристическото движение в Плевен (1901-1944)“ – В: Мизия от древността до днес. Том 1, Плевен, 2018, с. 88-115
 6. Спомени на войника. Позиционната война на Червената стена през погледа на полковник Васил Шишков, командир на 15-и пехотен Ломски полк (1917 – 1919) – В: 100 години Дойранска епопея. Сборник с доклади от национална научна конференция „България в голямата война (1918), Плевен, 2019, с. 106-119
 7. „Чрез туризъм и труд – готови за труд и отбрана!“ Развитие на организираното туристическо движение в България (1944 – 1957). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 2, Плевен, 2020, с. 160-192
 8. „Никополска епархия – историческо развитие от францисканци до пасионисти“ – В: Историческият път на българските католици, част от Никополска епархия (каталог към изложба), Плевен, 2021, с. 7-10
 9. „Зараждане и развитие на Юношески туристически съюз в България (1911 – 1921) – В: III научна конференция „Светът на българина през 20 век“ (17 – 18 юни 2021 г.), Димитровград, 2022, с. 71 – 80.
 10. „Опознай родината“. История на организираното туристическо движение в България (1957 – 1989). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 3, Плевен, 2022, с. 277 – 323.
 11. „Албанците в Република Северна Македония – икономическа и социална трансформация на общността (1990 – 2012) – В: Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“, Плевен, 2022, с. 373 – 387.
 12. Полковник Георги Панев и неговата книга „4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.) – В: 4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.), Плевен, 2022, с. 9 – 13.
 13. „Опознай родината!” История на организираното туристическо движение в България (1895 – 1918). В: – Известия на Исторически музей – Дряново, т. 2. Сборник от национална научна конференция „Епохи, личности, памет”, 29 – 30септември 2022 г., Дряново, 2023, с. 217 – 226.
 14. „Сенки от стария Плевен”. Плевен и Плевенско – еволюция на границата между две столетия (1890 – 1900). В: – Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса”. Сборник от конференция „Плевенски исторически четения”, 11 – 12 ноември 2022 г., Плевен, 2023, с. 212 – 228.
 15. „Генерал Владимир Вазов и неговото време”. В: – Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението. (албум – каталог), Плевен, 2023, с. 5 – 11.
 16.  „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението”. В: – Албум – каталог Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението, Плевен, 2023,  с 13 – 14.

Отговорен редактор и съставител:

 1. „Мизия от древността до днес“. Том 1, Плевен, 2018
 2. „100 години Дойранска епопея“. Сборник с доклади от научна конференция „България в Голямата война (1918), Плевен, 2019
 3. „150 години Вътрешна революционна организация“. Сборник с доклади от научна конференция „Изграждане и дейност на вътрешната революционна организация (1869 – 1876), Плевен, 2020
 4. „Мизия от древността до днес“. Том 2, Плевен, 2020
 5. „С духа на ботевци“ (каталог към изложба), Плевен, 2021
 6. „Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“. Сборник с доклади от научна конференция, „Плевенски исторически четения”, 15 – 16 омтмври 2021 г., Плевен, 2022
 7. Георги Панев – 4-и пехотен Плевенски на Н. В. полк в Европейската война (1915 – 1918), Плевен, 2022 (съставител)
 8. „Мизия от древността до днес“. Том 3, Плевен, 2022
 9. „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса”. Сборник с доклади от научна конференция „Плевенски исторически четения”, 11 – 12 ноември 2022 г, Плевен, 2023.
 10. „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът – 155 години от рождението”, Плевен, 2023. (автор и съставител)
 11. „Съхранено минало – музей, история, памет”. Каталог към изложба по случай 120 години музейно дело в Плевен, Плевен, 2023.

 

Експозиционна дейност:

 1. „45 години – Народен спорт“, 2020 г.
 2. „България в Първата Балканска война (1912 – 1913)” Изложба по случай навършване на 110 години от началото на войната.
 3. „Владимир Вазов – генералът, кметът, човекът. 155 години от рождението”