1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar 1win1.bj 1win-uz1.com 1winz.com.ci bsl.community lucky-jets.co tgasu.ru

Венко Иванов

Длъжност: Археолог
Телефон: 0879 822 163
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

Теренна работа (като ръководител, заместник ръководител или член на научния екип):

 • Археологически проучвания на античен кастел и митница Димум, Белене.
 • обект от бронзовата епоха в м. Попска могила в с. Крушовица, Плевенско.
 • Археологически проучвания на археологически проучвания на обект „средновековен град Трапезица – сектор Южен“ в гр. Велико Търново.
 • спасителни археологически на обект 37/3011 по проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, намиращ се в м. „Голия връх“ при с. Петърница, обл. Плевен.
 • археологически наблюдения са по трасето на проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, участък А7.
 • археологически проучвания на обект 50/4007 по проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Етап: Линейна част, под етап А, при с. Градище, обл. Плевен.
 • спасителни археологически разкопки на Обект № 5021, по трасето на „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“ – Подетап А при с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш.
 • археологически разкопки на обект “Късноантична и средновековна крепост в м. Бузово кале” до с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.
 • археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол.

 

Участия в научни конференции:

 • Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2010 г.
 • Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2013 г.
 • „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България: културен и исторически кръстопът“ Шумен, 2020 г.
 • „Иваново – Червен – Търново“ – наследството на Средновековието“. Русе – Велико Търново, 2021 г.
 • „Плевенски исторически четения“ „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измеренеия на „прогреса“. Плевен, 2022 г.
 • LXI национална археологическа конференция в град Плевен.

 

Публикации:

Иванов 2010: В. Иванов. Улична мрежа на римските градове на територията на България през II–III в. – В: Селищният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2010, 152-159.

Иванов 2013 а: Работилници за производство на римски мечове (по материали от съвременна България). – В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, 2013, 210-222.

Иванов 2013 б: В. Иванов. Римски меч с печат от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново. – Известия на исторически музей Велико Търново, 27, 2013, 129-137.

Чакъров, Иванов 2015: К. Чакъров, В. Иванов. Спасителни археологически разкопки на крепостна стена и прилежащи сгради по трасето на ул. „Републиканска”, гр. Поморие. Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 321-324.

Иванов, Джурковска, Иванов 2016: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. Археологически открития и разкопки през 2015 г. София 2016, 156-159.

Лазарова, Русев, Иванов 2016: С. Лазарова, Н. Русев, В. Иванов. Проучвания на античния кастел и митница Димум, гр. Белене през 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София 2016, 429-431.

Иванов 2016: В. Иванов. Накрайник от ножница на меч от римската епоха във фонда на РИМ – Плевен. – В: ВТУ и Българската археология т. 2. Проф. д-р Борис Борисов ученици и приятели. Велико Търново, 2016, 275-281.

Иванов, Джурковска, Иванов 2017: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила. Археологически открития и разкопки през 2016 г. София 2017, 123-126.

Кръстев, Иванов 2017: К. Кръстев, В. Иванов. Част от колективна монетна находка от XVI в. от село Горни Дъбник, Плевенско. – Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика. 13, 2017, 233-246.

Върбанов, Иванов 2018: В. Върбанов, В. Иванов. Находка от централни бронзови монети от с. Гиген, Плевенско“. – Журнал за исторически и археологически изследвания. 2018, 1, 114-126.

Лазарова, Бънов, Иванов 2018: С. Лазарова, П. Бънов, В. Иванов. Археологическо проучване на укрепеното селище в м. Градището, край с. Рибен, община Долна Митрополия, област Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 321-324.

Лазарова, Иванов 2018: С. Лазарова, В. Иванов. Археологическо проучване на античния кастел и митница Димум при град Белене. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 190-192.

Найденов, Иванов, Дяков 2018: В. Найденов, В. Иванов, М. Дяков. Въоръжение от Желязната епоха до късното Средновековие между реките Искър и Осъм. – В: Мизия от древността до днес, 1. Плевен, 2018, 7-14.

Иванов, Джурковска, Иванов, Тонков 2019: Г. Иванов, Г. Джурковска, В. Иванов, Н. Тонков. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 78-80.

Лазарова, Иванов 2019: С. Лазарова, В. Иванов. Археологическо проучване на античен кастел и митница Димум при гр. Белене. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 227-230.

Найденов, Иванов, Дяков 2020: В. Найденов, В. Иванов, М. Дяков. Теренни обхождания при проверка състоянието на археологически обекти на територията на общините Пордим и Левски. – В: Мизия от древността до днес, 2. Плевен, 2020, 56-67.

Иванов, Вълчев 2020: В. Иванов, Т. Вълчев. Спасително археологическо проучване на обект от желязната епоха при с. Петърница, община Долни Дъбник, обл. Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 526-528.

Рабовянов, Иванов 2020: Д. Рабовянов, В. Иванов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен“ във Велико Търново. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 1129-1134.

Рабовянов, Желязков, Иванов 2020: Д. Рабовянов, К. Желязков, В. Иванов. Късноантична и средновековна крепост Бузово кале до с. Бузовград, общ. Казанлък. – Археологически открития и разкопки през 2019 г. София, 2020, 872-876.

Върбанов, Иванов 2020: В. Върбанов, В. Иванов. Находка от сребърни монети от проучванията в Ескус. – В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65 годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново, 2020, 465-471.

Иванов, Дяков 2021: В. Иванов, М. Дяков. Археологически наблюдения на участък А7 от трасето на северния магистрален газопровод, области Враца и Плевен. – Археологически открития и разкопки през 2020 г., София 2021, 126-127.

Рабовянов, Иванов 2021: Д. Рабовянов, В. Иванов. Редовни археологически разкопки на обект „средновековен град Трапезица сектор – Южен“ във Велико Търново. – Археологически открития и разкопки през 2020 г., София 2021, 1011-1016.

Иванов 2022: В. Иванов. Проблеми при интерпретацията на средновековния манастир св. Георги при Плевен. – В: Мизия от древността до днес, 3, Фабер, 2022, 158-167.

Иванов 2022: В. Иванов. Вкопаните жилища в столичния Търновград (XII–XIV в.) – разпространение, планировка, конструктивни особености. – В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът, Епископ Константин Преславски, 2022, 82-95.

Колектив. Съхранено минало. Музей, история, памет. 120 години музейно дело в Плевен. Каталог към изложба. Плевен, 2023.