Резерват „Милка“

Резерват „Милка“ “ остров в р.Дунав, района на гр.Белене. Обявена със Заповед номер 2245/1956г.
Резервата е обявен с цел запазване на характерната растителност и като местообитания на морския орел.

Адрес:

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери