Природен парк „ Персина“

Природен парк „ Персина“ в землището на гр.Белене, гр.Никопол и с.Драгаш Войвода. Обявен със Заповед РД 684/2000г на МОСВ. Създаден с цел опазване и възстановяване разнообразието на местните видове растения, животни и заливни гори.

Адрес:

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери