Поддържан резерват „Персински блата“

Поддържан резерват „Персински блата“ о.Белене. Обявен със Заповед 1106/1981 на КОПС. Създаден с цел запазване на типичната дунавска блатна растителност и населяващите я птици.

Адрес:

остров Персин, гр. Белене

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери