Защитена местност “Кайлъка“

Защитена местност ЗМ“Кайлъка“ – карстова долина на р.Тученица в землищата на гр.Плевен с.Тученица, с.Бохот, с.Радишево. Обявена със Заповед номер 3700/29.12.1972г на МГОПС. Обхваща каньона на р.Тученица и Бохотската гора.

Адрес:

Плевен, парк „Кайлъка“

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери