Kръгла маса на тема Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.)

По повод 150 години от изграждането на Вътрешната революционна организация и създаването на Плевенския революционен комитет от Васил Левски, Регионален исторически музей – Плевен и Община Плевен организират кръгла маса на тема „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.)”, с научен ръководител проф. Пламен Митев. В нея ще вземат участие изтъкнати историци и музейни специалисти от цялата страна.

Кръглата маса се проведе на 8 май 2019 г. от 10:00 до 16:00 часа в РИМ – Плевен.

От 16:30 ч. във „Второ изложбено фоайе” на РИМ – Плевен беше открита изложба „С духа на Апостола”. В нея са представени оригинални оръжия и лични вещи на Васил Левски, вещи на изтъкнати дейци на революционните комитети в Българско, близки съратници и помощници на Левски.

Представена е и фотодокументалната изложба „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството” на Национален музей „Васил Левски” – Карлово, посветена на живота и революционната дейност на Апостола.