Aрхеологически разкопки на селището в местността Попска могила

Приключи седмата поредна година от редовните археологически разкопки на селището от бронзовата епоха в местността „Попска могила“, между с. Крушовица и с. Садовец като за четвърта поредна година финансирането бе осигурено от Министерство на културата.
Ръководител на археологическите проучвания е д-р Георги Иванов (НАИМ-БАН), научен консултант е С. Александров (НАИМ-БАН), в научния екип участват още Г. Джурковска (археолог) и Венко Иванов (археолог в РИМ-Плевен).
В процеса на работа проучвателите попаднаха на няколко интересни археологически находки – голяма и масивна битова пещ изградена в пласт от ранно бронзовата епоха и част от жилище от ранно желязната епоха. Бяха открити оръдия на труда от кост, камък и кремък от бронзовата епоха