1 април – Международен ден на птиците

По случай 1 април – Международен ден на птиците, заповядайте в експозиция „Природа” на РИМ – Плевен, където могат да бъдат чути оригинални звуци на пойни птички и да се видят най-характерните пролетни прелетни птици. Международният ден на птиците е един от „най-старите” празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж и влязла в сила от 6 декември 1906 г. В защитените видове, според конвенцията, спадат освен полезните в селското стопанство птици, така и всички видове от рода на ястребовите. Ролята на птиците за здравето на екосистемите, за нормалните процеси в тях, а оттам – и за благоприятната жизнена среда на човека е огромна.