Фотодокументиране и техническо заснемане на недвижими културни паметници в местността Студенец

Във връзка с проект на Община Долни Дъбник за разработване на туристическа инфраструктура на територията на общината, екип от специалисти на РИМ-Плевен извършва фотодокументиране и техническо заснемане на недвижими културни паметници в местността “Студенец” в землището на село Садовец.