Улпия Ескус и Фортуна

Колония „Улпия Ескус”, най-ранният римски град на Долен Дунав. История на проучванията, интересни факти, перспективи за развитие.