Световен ден на рециклирането

В Регионален исторически музей- Плевен беше отбелязан Световния ден на рециклирането- 18 март. Съвместно с ученици от 3а клас на ОУ „Валери Петров“ занимания по интереси „Вторият живот на пластмасовата торбичка“, ръководител г- жа Мариана Кулева обсъдихме необходимостта от разделното събиране, начините за рециклиране и ограничаване употребата на пластмасови изделия. Учениците разгледаха и подготвените от екипа на отдел „Природа“по този повод постерна изложба и макети от рециклирани материали, изработени от ученици от същото училище.