РИМ – Плевен отваря врати за посетители

Във връзка със Заповед №РД-01-256 от 11.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и на основание т. I, т.5г от заповедта, от 14.05.2020г. РИМ – Плевен отваря врати за посетители при спазване на всички противоепидемични мерки.
– Ще се допускат индивидуални посетители или групи от 4-5 души.
– Носенето на маски е задължително
– Спазването на социална дистанция от 1,5 м.
– Посетителите ще трябва да се движат еднопосочно по определен маршрут.
– Беседи ще се изнасят при спазване на гореизброените мерки

Работно време:
понеделник – събота
09.30 – 12.00 ч.
12.30 – 18.00 ч.