Регионален исторически музей Плевен – преустановяват се индивидуалните и групови посещения

От 09.03.2020г. до 14.03.2020г. (включително) в Регионален исторически музей – Плевен се преустановяват индивидуалните и групови посещения, във връзка със Заповед №РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, относно регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Плевен и Габрово.