Расте напрежението сред експертите на Регионалния исторически музей в Плевен