Работилници за изработка на керамични съдове

През месец май в Музейния учебен кабинет към РИМ – Плевен се проведоха работилници за изработка на керамични съдове с деца от клуб “Млад Екскурзовод“ към ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен. Малките „грънчари“ имаха възможността да изработят керамични изделия посредством най-ранната технология за моделиране от преди грънчарското колело. Последното занятие завърши с изпичане на изделията под ръководството музеен специалист в двора на музея.