Работилницата за направа на обредни маски

Успешно приключи работилницата за направа на обредни маски в експозиция „Традиционен бит и култура“ в РИМ – Плевен. Участие в нея взеха близо 200 ученици от НУ „Христо Ботев”, НУ „Единство”, ОУ „Д-р Петър Берон”, „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” – Плевен.

Учениците проявиха голям интерес и въображение в изработването на кукерските маски. Тази година всяко дете запази по една от тях за спомен.