Работилницата за изработване на сурвачки

Работилницата за изработване на сурвачки в РИМ – Плевен, която е отворена от 18.12. до 22.12.17г. и тази година предизвиква голям интерес сред плевенските ученици. Вече трети ден деца от различни училища в града украсяват дрянови пръчки, запознават се с традициите и поверията, свързани с празника и се забавляват. След приключване, всяка сурвачка остава за детето, което я е сътворило.

Мероприятието ще продължи да се провежда до 22.12.2017г. в експозиция „Традиционен бит и култура” на РИМ – Плевен.