Профилактика експозицията на отдел Природа

От 3 юли (понеделник) до 8 юли (събота) поради планова годишна профилактика експозицията на отдел  „Природа“ няма да работи за посетители.