Oт 09.07. до 15.07.2017 г. Миглена Николаева, ръководителл направление „Етнография“ в Регионален исторически музей – Плевен,  взе участие в 19-те теренни проучвания на Асоциация „Онгъл“ в град Самоков и селищата от Самоковска община. Експедиционната работа се извърши от 15 изследователи, разпределени в три групи в самоковските села Маджаре, Марица и Ново село.

Миглена Николаева беше ръководител на групата от изследователи, участващи в теренните етнографски изследвания в с. Марица, общ. Самоков. От проведените събеседвания и интервюта се събра ценна информация за календарни, семейни празници и обичаи, детски игри, поминък, песенен фолклор, жилищна архитектура, традиционно облекло и др. Чрез събраните сведения ще има възможност да се направи съпоставка с информацията, която е събирана за Плевенския край.