Пресконференция във връзка с резултатите от теренна проверка на състоянието на археологически обекти на територията на Община Пордим и Община Левски

В Регионален исторически музей – Плевен се проведе пресконференция във връзка с резултатите от теренна проверка на състоянието на археологически обекти на територията на Община Пордим и Община Левски в периода 16-20.04.18 г. и 23- 27.04.18 г., проведени от Владимир Найденов – ръководител направление „Археология” на РИМ – Плевен, Венко Иванов – археолог в направление „Археология”  и Мартин Дяков – ръководител направление „Фондове, научен архив и специализирана библиотека”. На територията на Община Пордим има регистрирани 27 обекта, от който 16 могили. В Община Левски обектите са 17, от които 7 могили. Голям интерес е предизвикал новорегистрираният  римски път с дължина около 1,5 км., който предстои да бъде подробно проучен.

Ръководителят на направление „Етнография” в РИМ – Плевен – Миглена Николаева даде разяснения за проведените теренни етнографски проучвания в Община Пордим. В град Пордим в село Вълчитрън специалистите от направление „Етнография” Миглена Николаева и Цвета Йончева събират изключително ценни факти, свързани с поминъка на местното население, информация за празници и обичаи, за традиционното облекло, песни и игри, които са характерни за този район.