Представяне на книгата Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода на проф. д.и.н. Вера Бонева

На 21март 2024 г.( четвъртък) в експозиция „Нова и Най-Нова история” на Регионален исторически музей-Плевен от 16:30 часа ще се състои представяне на книгата „Васил Левски: „Да възкръсне България с пълна свобода“ на проф. д.и.н. Вера Бонева. Книгата включва научни обзори на малко проучени теми от биографията и обществената дейност на Васил Левски.

Професор Вера Бонева е български историк, университетски преподавател, експерт по музеология и управление на висшето образование. Автор е на редица книги като: „Христоматия по история на Българското възраждане. Църковно-национално, движение” Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002 Рецензенти Пламен Митев и Иван Русев; Българското църковнонационално движение (1856 – 1870) София/Велико Търново 2010; „Възраждане: България и българите в прехода към Новото време” Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005 и други.