Преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Преброяване на зимуващите водолюбиви птици

За 46-та поредна година от 13 до 16 януари 2022 г. ще се извърши преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Организатори са Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителната агенция по околна среда и партньори. В преброяването ще се включат и доброволци, които ще посетят всички големи водоеми в страната където зимуват водолюбивите птици.

Чрез преброяването се отчита състоянието на популациите и средата на обитание, вида и броя на зимуващите водолюбиви птици, както и влиянието на климатичните промени. Според наблюденията на орнитолозите затоплянето на климата намалява и броя на зимуващите у нас птици.
Застрашените, включени в Световния червен списък белочели и червеногуши гъски, потапниците, са част от водолюбиви птици, предпочитащи България като място за зимуване.