Образователни инициативи и програми

Нашите малки гости от училище „Българче“ в Неапол, Италия продължиха своята разходка в следващата част на музея. Върнаха се в Средновековието. Научиха за културата и религиозните вярвания на славяни и прабългари. „Разгледаха“ предмети от ежедневието им. Чуха малко повече за Първата българска държава, нейното създаване и развитие, приемането на християнството. Освен за град Плевен си поговорихме и за град Никопол и неговото място в българската история. Запознаха се в какви къщи, с какво са се занимавали и как са се обличали българите от Плевенския край.
Урокът проведе Анелия Първанова-ръководител отдел “Образователни инициативи и програми”