Обновяване на експозиция Етнография

От 12 до15 декември 2023г. включително, експозиция “Етнография” на Регионален историчеки музей – Плевен няма да бъде достъпна за посетители поради обновяване.