Нечуван глас, невиждана картина

Завърши реализирането на проекта „Нечуван глас, невиждана картина” – дигитализация и внедряване, посветен на 100 години от рождението на лиричното сопрано Катя Попова.  Насочен към опазване на движимото музикално културно наследство, част от фонда на Регионален  исторически музей – Плевен , той умело свързва минало и бъдеще . Посредством интерактивен Киоск монтиран в експозиция „Нова и най – нова история” в зала „Музикалната слава на Плевен”, плевенчани и гости на града имат възможност да се докоснат не просто до явлението Катя Попова, а да засилят своето преживяване чрез обединяване на текст, звук и изображение. Посредством  аудио – визуалната техника и дигитализирани десетки аудио и видео носители пред широката публика се представя житейският и творчески път на една незабравима оперна прима.

„Нечуван глас, невиждана картина” – дигитализация и внедряване се реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.