Награда за 2017 г. за изявен млад изследовател в областта на етнологията за Миглена Николаева

Наградата за 2017 г. за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката на името на Бойка и Димитър Добреви бе присъдена на колегата Миглена Николаева от Регионален исторически музей – Плевен.
Честито, Меги!