Кът Грънчарови

В експозиция „Възраждане” на РИМ-Плевен се допълни със снимков материал  информацията за баща и син Грънчарови – просветни и културни дейци от периода на Възраждането в Плевен.

Бащата Димо Грънчаров се занимава с учителска и просветителска дейност повече от 30 години от своя живот.

Синът Георги Грънчаров въвежда „звучната метода” на обучение в плевенските първоначални училища; разработва „Устав на Плевенското българско училище” и съставя „Годишно разпределение на учебния материал”.