КУЛТУРНО В 6: Д-р Володя Попов директор на музея в Плевен: Ние сме Рим за света (първа част)