Изложба Природа в риск

На 20 октомври от 17.00 часа в експозицията на отдел „Природа“ в Регионален исторически музей – Плевен ще се открие изложбата „Природа в риск”. Интерактивна образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни” на Регионален исторически музей – Русе.

Изложбата показва екзотични артефакти и илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях.