Мизия – от древността до днес. Tом I

Мизия – от древността до днес. Tом II

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ И МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В ПЛЕВЕН 1903 – 1978 г.

100 ГОДИНИ ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ

Практически занятия за всички деца

150 ГОДИНИ ВЪТРЕШНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ, ЧАСТ ОТ НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ

С духа на ботевци