Единство в природата

На 19.10.2021 г. в двора на Регионален исторически музей – Плевен Ирен Димитрова, Директор на ОУ „Валери Петров“- Плевен, Таня Илиева – заместник директор на ОУ „Валери Петров“, Стела Кузманова – старши учител по биология и здравно образование и музейни специалисти откриха експозицията „Единство в природата“. Тя е резултат от съвместната дейност на двете институции по спечелен проект към Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“. Всички макети в изложбата са изработени от ученици, които са използвали само природни материали за направата им – семена, ядки, вълна, черупки от яйца, отпадъчни материали. Посланието на всяка творба е, че природата ни дава всичко, за да живеем в хармония с нея. Нужно е единствено да я пазим. Чрез творческите проекти се разкрива отношението на децата към природата – неизчерпаем извор на красота, радост и духовно обогатяване. Първи посетители на изложбата бяха малчуганите от ДГ „Щурче“, с директор г-жа Христинка Рангелова. Богатството и разнообразието в растителния и животинския свят, така представени чрез постери, макети и рисунки, събуди у тях жив интерес към природата. Актуалността на проблема за екологичното възпитание е в пряка връзка с опазването на природната среда.

Работилници за изработка на керамични съдове

През месец май в Музейния учебен кабинет към РИМ – Плевен се проведоха работилници за изработка на керамични съдове с деца от клуб “Млад Екскурзовод“ към ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен. Малките „грънчари“ имаха възможността да изработят керамични изделия посредством най-ранната технология за моделиране от преди грънчарското колело. Последното занятие завърши с изпичане на изделията под ръководството музеен специалист в двора на музея.

Работилници за изработка на керамични съдове

През месец май в Музейния учебен кабинет към РИМ – Плевен се проведоха работилници за изработка на керамични съдове с деца от клуб “Млад Екскурзовод“ към ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен. Малките „грънчари“ имаха възможността да изработят керамични изделия посредством най-ранната технология за моделиране от преди грънчарското колело. Последното занятие завърши с изпичане на изделията под ръководството музеен специалист в двора на музея.

Работилници за изработка на керамични съдове

През месец май в Музейния учебен кабинет към РИМ – Плевен се проведоха работилници за изработка на керамични съдове с деца от клуб “Млад Екскурзовод“ към ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен. Малките „грънчари“ имаха възможността да изработят керамични изделия посредством най-ранната технология за моделиране от преди грънчарското колело. Последното занятие завърши с изпичане на изделията под ръководството музеен специалист в двора на музея.