Дунав – Река с много обща история

Регионален исторически музей – Плевен бе домакин на начална пресконференция за представяне на проект „Дунав – Река с много обща история”, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България”. Водещ партньор по проекта е Фондация „Отворена длан”, Плевен, България. Партньор е Асоциация „Евро Телеорман”, Александрия, Румъния, а експертен партньор е РИМ – Плевен.