Дискусионна среща Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на престъпление (E-PROTECT II)

Регионален исторически музей – Плевен бе домакин на дискусионна среща, организирана от Фондация „Право и интернет” във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на престъпление (E-PROTECT II)”. Целта на събитието е да запознае всички заинтересовани страни (съдии, прокурори, социални работници, адвокати, лекари, учители, психолози, педагози, НПО-та), работещи с деца от тази група с методология, основана на правата на детето, чрез индивидуална оценка на нуждите на деца – жертва на престъпление.
Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие” на Европейската комисия.

https://www.netlaw.bg/bg