Дигитализация на фонда на РИМ – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен започна работа по изработване на електронен каталог на специализираната библиотека към музея и дигитализация на фонда със собствени средства. Това ще доведе до по-мащабно популяризиране на културно – историческото наследство на Плевен и региона. 

Във фонда на музея се съхраняват над 240 000 музейни ценности- документални и веществени свидетелства за историята, материалната и духовната култура. Библиотеката при музея притежава над 15 000 тома специализирана научна литература, което я прави една от най-богатите музейни библиотеки в страната. 

С навлизането на новите технологии се създават възможности и условия за по-бърз достъп и боравене с големите фондови и библиотечни масиви на музея. Чрез започналата дигитализация ще се постигне по-лесно и бързо документиране на различните видове паметници. Изграждането на база от данни, електронни каталози и дигитални изображения, ще даде възможност за решаване на много изследователски и популяризаторски дейности. Създават се възможности да се направят видими и лесно достъпни за потребителите непознати и „невидими“ до този момент музейни колекции и библиотечен фонд. 

Предприетите първи целенасочени стъпки към дигитализация ще спомогнат музеят да се превърне в едно предпочитано място и ще дадат една по-добра перспектива за бъдещето.