Второ издание на сборник Мизия от древността до днес

Второто издание на сборник „Мизия от древността до днес” бе официално представено от проф. Николай Ненов – научен редактор на сборника и д-р Димитър Петров – зам. директор на РИМ – Плевен. Събитието се състоя в експозиция „Културен живот на Плевен” на Регионален исторически музей – Плевен. Книгата е съвместно издание на регионалните културни институти, с медиатор РИМ – Плевен.
Мероприятието беше съпроводено от бутикова музикална програма и дискусия с авторите и гостите на музея.