Войникът в униформата на човек – авторска аудио-визуална музейна инсталация

За първи път, единствено и само в Регионален исторически музей – Плевен!