Археологически разкопки на селището в м. Попска могила

За седма поредна година започнаха редовните археологически разкопки на селището от бронзовата епоха в м. „Попска могила“, между с. Крушовица и с. Садовец. За четвърта година финансирането бе осигурено от Министерство на културата.

Археологическите проучвания се водят от д-р Георги Иванов (НАИМ-БАН), научен консултант е С. Александров (НАИМ-БАН), в научния екип участват още Г. Джурковска (археолог) и Венко Иванов – археолог в РИМ-Плевен.

Очаква се археологическите разкопки да продължат до края на август.